Taisyklės bei sąlygos

Bendra informacija

  • Kurso kaina yra nustatoma pagal pamokų skaičių nuo prisijungimo datos iki mėnesio pabaigos.
  • Klientas gali pratęsti kalbų mokymąsi neribotam laiko kiekiui.
  • Pamokos nėra nukeliamos be pateisinamos priežasties, todėl už neišnaudotas pamokas pinigai negrąžinami.
  • Pateisinamomis objektyviomis priežastimis yra laikoma kliento liga (pagal pateiktą medicinos įstaigos pažymą), arba kitos priežastys (pvz., staigi artimų asmenų mirtis, liga, pateikus tą patvirtinančius dokumentus).
  • Atostogos, komandiruotės, užimtumas kitose veiklose, nenoras lankyti užsiėmimus nėra laikoma pateisinamomis, objektyviomis priežastimis.
  • Jeigu klientas apie neatvykimą į pamoką praneša prieš dieną, tuomet joks papildomas mokestis nėra taikomas ir pamoka yra perkeliama į kitą dieną pagal susitarimą. Jeigu apie neatvykimą pranešama likus mažiau nei 2 valandos iki užsiėmimo, tuomet pinigai nėra grąžinami ir pamoka laikoma kaip išnaudota.
  • Dėl sąskaitos apmokėjimo, prašome, kreiptis el.paštu info@linguainn.com.